Arbetsgrupper kan vara mer eller mindre välfungerande. Det kan också vara svårt för dig som chef att få fram all information kring det som sker i grupper. Därför kan det vara problematiskt under vissa perioder att få gruppen att utvecklas vidare. Cognum har i 10 år arbetat med grupputveckling i olika former.

Sammarbete

Vi använder ett arbetssätt med vetenskapligt utprövade metoder. Där ingår bland annat komponenter kring konflikthantering, kommunikation, beteendeanalys och validering. Arbetet är viktigt för att förebygga konflikter samt förbättra relationer och tillfredsställelse på arbetsplatsen.