Handledning till personal som arbetar med omsorgsarbete. Denna typ av handledning riktar sig till personal som arbetar inom gruppboende, eller som assistenter, kring boende med utvecklingsstörning, autism eller andra psykiska sjukdomar.

Vår handledning anlitas ofta:

  • När det är stora beteendeproblem kring en boende.
  • När personal är i stort behov att enas kring en gemensamt förhållningssätt.
  • När personal behöver ökad kunskap kring neuropsykologi och psykologiska förklaringsmodeller.

Personalgruppers behov ser ofta ändå väldigt olika ut. Handledningen tar sin utgångspunkt i de problem eller utvecklingsområden som personalen vill arbeta med.

Personalens/arbetsplatsens mål med handledningen definieras tydligt vid uppstart. Därefter anpassas handledningens struktur, innehåll, utbildningsmaterial och metoder för att personalen på bästa sätt ska kunna uppfylla målsättningarna.