Ibland har negativa och informella processer på arbetsplatsen lett till dolda eller öppna konflikter mellan personer eller grupper.

Konflikt?

Detta stjäl mycket energi från kärnuppgifter och påverkar medarbetarnas motivation och produktivitet. Cognum har lång erfarenhet av konfliktarbete och därför stor trygghet i att gå in i konfliktsituationer. Med utgångspunkt i kunskapen kring hur tankar, känslor och beteenden påverkar varandra, kartlägger vi gruppmedlemmarnas behov och förhållningssätt. Vår övertygelse är att konflikter går att hantera eller lösa så att medarbetarna känner sig bekräftade och får stöd i att hitta konstruktiva lösningar till olikheter och problemområden. Det är även vår målsättning att alla parter ska komma stärkta ur konflikten och få verktyg att hantera liknande situationer i framtiden.