Cognum AB grundades 1996 med målsättning att med psykologiska metoder arbeta för utveckling av individer och grupper. En annan del i verksamheten har varit att skapa datoriserade lösningar för psykologiska instrument.

Cognum har nu i ett decennium nära samarbetat med kommun, företagshälsovårder och hälsocentraler i Gävle.

Cognum har även sedan starten 1996 datoriserat psykologiska instrument bl. a. för f.d. Psykologiförlaget AB (nuvarande Hogrefe Psykologiförlaget AB), Assessio Sverige AB och Pearson Assessment and Information AB.

Cognum är just nu i slutfasen av utvecklingsarbetet med Sveriges första och enda datoriserade testbatteri för aspekter av uppmärksamhet hos vuxna – Cognum Aspects of Attention.