Legitimerade psykologer i Gävle med inriktning Kognitiv BeteendeTerapi (KBT):

Thomas Höljö
Leg psykolog
Specialist i klinisk psykologi inriktning neuropsykologi
Konstruktör neuropsykologiska test

Bozana Johansson
Leg psykolog
Leg psykoterapeut inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
Doktorand vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet (KI), Stockholm

Teres Winqvist
Leg psykolog
Leg psykoterapeut inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT)