Cognum har sedan starten 1996 datoriserat psykologiska instrument bland annat för Pearson Sweden AB, Hogrefe Psykologiförlaget AB (före detta Psykologiförlaget AB), Assessio Sverige AB och Kognitivt Centrum. Exempel på utförda datoriseringar av befintliga test:

 • 16PF
 • BasIQ
 • Gordon Personality Inventory
 • Hogan Personality Inventory
 • Hogan Development Survey
 • Jag tycker jag är
 • JSS
 • Matematikscreening II/III
 • MCMI-III
 • MMPI-2
 • NEPSY-II
 • PaSEC
 • SCL-90-R
 • WAIS-III
 • WAIS-IV
 • WPPSI-R
 • WPPSI-III
 • WISC-III
 • WISC-IV och WISC-IV Integrated
 • WMS-III

Cognum bedriver även egen forskning och utveckling av egna test. Exempel på egenutvecklade test:

Tidigare har även utveckling skett i samarbete med Försvarshögskolan.