Skolpsykolog / barnpsykolog utför psykologutredningar inom skola vid frågeställningar kring begåvning, kognitiv förmåga, inlärningssvårigheter, psykiskt mående och neuropsykiatrisk problematik (NP, till exempel ADHD och autism). Elevutredningar har ofta frågeställning kring vad elevers inlärningsproblem beror på. Det kan även röra sig om att skapa underlag för vidare remisser till BUP (Barn- och ungdomspsykiatri) eller BUH (Barn- och ungdomshabiliteringen). En komponent i utredningen, som skolpsykolog / barnpsykolog använder sig av, är den så kallade WISC-testningen. Vi använder oss alltid av senaste versionen av WISC (vilket för närvarande är WISC-V).

Utredningarna leder till pedagogiska rekommendationer som kan införlivas i nya eller befintliga stöd- och åtgärdsplaner för eleven. Det gäller utredningar för elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Dessa psykologiska insatser är en del av elevhälsans arbete med elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Cognum verkar framförallt inom Gävleborg (Gästrikland och Hälsingland) och Uppsala, Uppland. Vår mottagning ligger i Gävle.