Ledare med personalansvar har ofta komplicerade, mellanmänskliga relationer att förhålla sig till i sitt ledarskap. Samtidigt är arbetsbelastning, organisationsförändringar och krav på resultat psykiskt krävande.Ledarskapsutveckling

Periodvis kan behov av handledning uppstå för att hantera långvarig personalproblematik eller påfrestande förändringar i organisationen.

Det kan även handla om att få perspektiv på sitt ledarskap likaväl som att arbeta fram ett personligt sätt att hantera personalkonfliker.

Till sist skapar handledningen ett utrymme för att ta upp, resonera kring och utveckla sitt ledarskap.