Cognum har alltsedan 1996 även kompetens inom, och erfarenhet av, arbete med mindfulness. Vi har använt det som metod för personlighets-, chefs- och grupputveckling, samt stresshantering. Vi använder mindfulness väl integrerat med våra övriga psykologiska metoder, som är förankrade i vetenskap och beprövad erfarenhet.