Legitimerade psykologer i Gävle med inriktning Kognitiv Beteende-Terapi (KBT) och neuropsykiatriska utredningar (NP-utredningar):

Thomas Höljö
Leg psykolog
Specialist i klinisk psykologi inriktning neuropsykologi

Zana Johansson
Leg psykolog
Leg psykoterapeut inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
Med. dr.  Avhandling gällande stress- och stressprevention

Terés Winqvist
Leg psykolog
Leg psykoterapeut inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT)