Legitimerade psykologer i Gävle med inriktning Kognitiv BeteendeTerapi (KBT):

Thomas Höljö
Leg psykolog
Specialist i klinisk psykologi inriktning neuropsykologi

Bozana Johansson
Med. dr.  Avhandling gällande stressprevention på arbetet.
Leg psykolog
Leg psykoterapeut inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT)

Teres Winqvist
Leg psykolog
Leg psykoterapeut inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT)