Som chef och arbetsgivare kan du ibland notera att någon av dina anställda är ur balans. En tidig intervention kan förhindra att medarbetaren hamnar i sjukskrivning.

Personen kan ha fått problem på arbetet och/eller i privatlivet. Ibland är det svårt för dig som chef att veta vad som är vad och hur du ska stötta medarbetaren på bästa sätt.

Vi kan hjälpa personen att analysera sin arbets- och livssituation och hitta sätt för honom/henne att komma ur den negativa spiralen så att den inte leder till försämring och sjukskrivning.