För personal inom människohjälpande yrken uppstår ofta ett behov att få resonera kring sitt arbete med någon objektiv och utomstående person. Handledning - Nya alternativ

Det kan handla om att få sätta perspektiv på egna reaktioner eller resonera kring nya handlingsvägar i komplicerade, människohjälpande sammanhang.

Handledningen skapar ett utrymme för att ta upp känsliga frågeställningar som är svåra att ventilera med kollegor eller inte kan tas upp privat på grund av tystnadsplikt.

Handledning eller konsultationer erbjuds både individuellt och i grupp beroende på Ert behov.