Utbildning kan vara en viktig insats för ökad kunskap och för att skapa motivation både för individ och grupp. Cognum kan erbjuda specialanpassade utbildningar. Vi har spetskompetens inom följande:
– Samtalmetodik
– Bemötande i människohjälpande yrken
– Grupper i kris
– Konflikthantering
– Att hantera stress, oro och sömnproblem
– Bemötande och beteendeutveckling inom omsorgerna och habilitering.