ADD, ADHD – Utredning för korrekt diagnos och behandling

ADHD-utredning i Gävle.

Cognum erbjuder neuropsykologiska utredningar, till exempel ADHD-utredning. Det kan även vara för att få svar på frågeställningar kring inlärnings-/minnessvårigheter, uppmärksamhetsproblem och utvecklingsnivå hos barn och vuxna. Utredningarna görs på vår psykologmottagning i Gävle. Om du bor på annan ort kan flera delar av utredningen göras via telefon eller videolänk.

Funderar du på om du har ADHD och kanske tänkt på att göra en utredning? Fyll i dina kontaktuppgifter till höger så kan vi kontakta dig och svara på dina funderingar. Läs mer om ADHD-utredning nedan.

Du kan komma till oss som privatperson och bekosta utredningen själv. Ibland står arbetsgivare för kostnaderna. Du kan även vända dig till din hälsocentral och be dem om hjälp med remiss inom vården.

Hur definieras ADHD?

ADHD är en akronym för de engelska begreppen:

 • ”Attention Deficit” som betyder störning i uppmärksamhetsfunktionen och
 • ”Hyperactivity” som står för överaktivitet. I detta ingår även problem med impulsivitet.
 • Den sista bokstaven D står för ”Disorder” och betecknar att det är en störning i dessa funktioner.

Man kan ha diagnos var för sig eller i kombination. När någon pratar om ADD står det för att man i huvudsak har problem med uppmärksamheten. De flesta som får diagnos har ADHD i kombination.

Vad är symtomen för diagnoserna ADHD och ADD?

Hur ADHD, ADD påverkar dig kan se olika ut beroende på din ålder och livsomständigheter. Nedan beskrivs hur ADHD kan visa sig.

 • ADHD kännetecknas av att man på olika sätt har svårigheter att reglera uppmärksamhet, aktivering, energi, känslor och minne.
 • Det leder till att man får svårt att hantera olika delar i sitt liv.
 • Uppmärksamhetsproblem kan konkret innebära ett mönster av att man gör slarvfel, har koncentrationssvårigheter, dagdrömmer, glömmer instruktioner, har svårt att planera, förlägger saker, är lättdistraherad och glömsk.
 • Överaktivitets- och impulsivitets symtom yttrar sig som motoriskt oro, svårigheter med att sitta still, inre rastlöshet, svårighet att vara lugn, ständigt aktiv, orkar inte vänta på att andra ska prata klart, otålighet, svårighet att respektera andras gränser.
 • Svårigheterna ska ha uppkommit redan i barndomen.

Vad ingår i en ADHD-utredning för vuxen?

 1. Kartläggning av besvär i nutid och hur de inverkar på ditt liv.
 2. Kartläggning av besvär i barndomen och vilka konsekvenser de gav för dig.
 3. Utredning kring andra psykiska problem.
 4. Eventuell kognitiv testning (till exempel kring uppmärksamhet, arbetsminne och inlärning)
 5. Intervju med närstående kring besvär i nutid.
 6. Barndomskartläggning med förälder eller annan vuxen person som kände dig när du var barn.
 7. Genomgång av utredningsresultat och diskussion kring behandling.

Kognitiv utredning

En kognitiv utredning kan inbegripa bedömningar kring inlärning, minne, uppmärksamhet, verbal förmåga, spatial förmåga, visuomotorisk snabbhet, exekutiva förmågor och adaptivt beteende.

Olika kognitiva problem – inlärning, minne, uppmärksamhet – kan bero på många omständigheter. Till exempel har långvarig stress en negativ inverkan. Därför är kartläggning av livsstilsfaktorer ett viktigt inslag i neuropsykologiskt inriktade utredningar.

Välkommen på utredning här på psykologmottagningen i Gävle.

Information om ADHD, se och hör

Riksförbundet attention

Riksförbundet Attention med information om ADHD och andra neuropsykologiska diagnoser

Intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ASD/Asperger, Tourette och språkstörning samt deras anhöriga och yrkesverksamma.

 

Tidsskriften Additude Magazine

ADHD-Tidsskriften Additude

Tips om ADHD och ADD