Vad vill Du ha hjälp med?

Vi erbjuder Dig psykoterapi i form av psykologiskt stöd och verktyg för personlig utveckling bland annat kring:

  • Ilska och irritabilitet
  • Oro och grubblerier
  • Svartsjuka
  • Depression och nedstämdhet
  • Stress
  • Gränssättning
  • Obehag i sociala situationer
  • Uppmärksamhet, inlärning och minne
  • Prokrastinering – skjuter upp och/eller kommer inte igång med uppgifter/göromål
  • Tvångshandlingar och/eller tvångstankar
  • Sömnproblem
  • Äktenskapsrelationen
  • Självkänsla och självförtroende
  • Arbets- och kamratrelationer

Vi erbjuder även behandling som riktar sig till personer med neuropsykologiska diagnoser som ADHD eller Asperger syndrom.

All behandling bygger på tydlig definition av Din målsättning med samtalskontakten, analys och förklaring till varför Dina problem kvarstår och vetenskapliga behandlingsmetoder för att komma tillrätta med problemen och förbättra Din livskvalitet.

Vi arbetar med och är utbildade inom Kognitiv BeteendeTerapi (KBT), Acceptance and Committment Therapy (ACT), BeteendeTerapi (BT) och Neuropsykologi. Vår mottagning ligger centralt i Gävle, i det så kallade Läkarhuset.