I många specifika sammanhang finns det behov av att bedömning görs av en legitimerad psykolog. Det kan vara i yrkesmässiga och kliniska sammanhang. Till exempel vid problem på en arbetsplats kan arbetsgivaren önska en psykologbedömning.

Psykologbedömning - utveckling

En psykologbedömning ska alltid ske i förhållande till en frågeställning. Om Du kommer till Cognum för en psykologbedömning, ska syftet vara att försöka hitta förklaringar till problem och att få rekommendationer för att komma tillrätta med dem. Bedömning och förslag görs alltid i dialog med Dig och Ditt bästa i fokus.