När det har gått så långt att medarbetare har blivit sjukskrivna behövs insatser på flera olika plan. En del i rehabiliteringsarbetet kan vara att få stöd i att hantera psykiska problem, både sådana som har lett till sjukskrivning och sådan som uppkommit som en “biverkan” av sjukskrivningen.

Cognum har sedan starten arbetet med återrehabilitering till arbete för personal inom Gävle kommun, Ericsson, Korsnäs, Stora Enso, Gevalia/Kraftfood och andra företag.