Legitimerade psykologer i Gävle som erbjuder Kognitiv Beteende-Terapi (KBT) och neuropsykiatriska utredningar.

Cognum erbjuder olika psykologiska tjänster där vi arbetar för att individer och grupper ska få ökad förståelse kring sin situation och med hjälp av effektiva verktyg få en förbättrad livskvalitet.

All behandling bygger på tydlig definition av målsättning med samtalskontakten, analys och förklaring till varför problem kvarstår och vetenskapliga behandlingsmetoder för att komma tillrätta med problemen och förbättra livskvaliteten.

Vi arbetar med och är utbildade inom Kognitiv BeteendeTerapi (KBT), Acceptance and Committment Therapy (ACT) och BeteendeTerapi (BT) och neuropsykologi.