Cognum erbjuder olika psykologiska tjänster där vi arbetar för att individer och grupper ska få ökad förståelse kring sin situation och med hjälp av effektiva verktyg få en förbättrad livskvalitet.

All behandling bygger på tydlig definition av Din målsättning med samtalskontakten, analys och förklaring till varför Dina problem kvarstår och vetenskapliga behandlingsmetoder för att komma tillrätta med problemen och förbättra Din livskvalitet.

Vi arbetar med och är utbildade inom Kognitiv BeteendeTerapi (KBT), Acceptance and Committment Therapy (ACT) och BeteendeTerapi (BT).