Ibland är du som arbetsgivare påtagligt påverkad av långa väntetider inom vården. Det kan till exempel handla om att en anställd behöver utredning som en förutsättning för hjälp med sina problem i form av dyslexi, ADHD, skada efter olycka eller liknande. Medarbetaren kan ha problem med inlärning, minne, uppmärksamhet, etc. Det är lång tid att vänta i ett eller två år, vilket inte är ovanligt, och väntetiden innebär både lidande för din personal och ekonomisk förlust för arbetsgivaren. Cognum har specialistkunskaper inom neuropsykologi och kan erbjuda utredningar som är kostnadseffektiva för både dig och din anställd.

Nyckelord: ADHD-utredning, Neuropsykologiska utredningar, Psykologmottagning Gävle, Privat ADHD-utredning, Kognitiv utredning Gävle.