Stress är ett allmänt fenomen som har en negativ inverkan på medarbetares psykiska hälsa och produktivitet. På grund av ständiga förändringar i dagens samhälle är stresshantering ett område som medarbetare kontinuerligt behöver uppdatera sina förmågor kring.

Cognum har effektiva verktyg för att analysera stressmekanismernas orsak och vidmakthållande, samt metoder till förändring för att öka medarbetarens förmåga att hantera olika situationer mer funktionellt.

Målsättningen är att medarbetaren i slutändan ska trivas och känna kontroll över sin arbetssituation.