När medarbetare känner sig osäkra på sin yrkesroll och funderar på att byta arbetsuppgifter eller att sluta på arbetsplatsen kan en arbetspsykologisk utredning vara utgångspunkt för fortsatta diskussioner.

I den arbetspsykologiska utredningen kartlägger man medarbetarens yrkesprofil relaterat till hans/hennes kunskaper och personlighet. Man kan även komplettera med testning kring styrkor i kognitiva förmågor och kartlägga eventuella psykologiska faktorers inverkan så som dåligt självförtroende och stresskänslighet.