Vem är jag och hur är jag jämfört med andra? Vilka personliga egenskaper är värdefulla för mig och hur kan jag stärka dem hos mig?

Det finns naturligtvis många olika funderingar som vi har kring oss själva och vår personliga utveckling. Med hjälp av samtal och olika psykologiska kartläggningsinstrument kan Du få en djupare insikt kring dig själv och ta nya steg i Din personliga utveckling.

Kartläggning och utveckling kring Din personlighet och Dina livsvärderingar sker med beprövade metoder.

Ofta är ett första steg till ökat välbefinnande – en insikt och acceptans kring den egna personlighetens styrkor och behov.