Cognum erbjuder neuropsykologiska utredningar för att få svar på frågeställningar kring inlärnings-/minnessvårigheter, uppmärksamhetsproblem och utvecklingsnivå hos barn och vuxna.

Detta kan inbegripa bedömningar kring inlärning, minne, uppmärksamhet, verbal förmåga, spatial förmåga, visuomotorisk snabbhet, exekutiva förmågor och adaptivt beteende.

Olika kognitiva problem – inlärning, minne, uppmärksamhet, etc – kan bero på många omständigheter. Till exempel har långvarig stress en negativ inverkan. Därför är kartläggning av livsstilsfaktorer ett viktigt inslag i neuropsykologiskt inriktade utredningar.

Du kan komma till oss som privatperson och bekosta utredningen själv eller på remiss från Din läkare via våra samarbetspartners.